Vatan partisi; Türkiyenin çıkış yolunu bilimsel bir programda topladı.

Türkiyenin serbest pazar ekonomisinde yoluna devam edemeyeceğini ifade ederken' Avrasya batı Asya ülkeleriyle yapılacak işbirlikleriyle yeniden devrimlerini tamamlayabilir şeklinde.

Türkiyenin yeniden üretim ekonomisini kurabilmesi için ' neo liberal bataklıktan kurtulmanın yolunu araması gerekiyor. Aksi taktirde Tulumbada su bitti.

Terörle etkin mücadele, üretim ekonomisi, komşularla işbirliği' laik cumhurriyet parlementer sistem' aydınlanma ve Avrasyada onurlu bir yerde olmak.

Vatandaş olarak umut olan programı desteklememiz gerekir. Türkiye önümüzdeki süreçte nasıl bir yolda olmalıdır sorusunu? Her vatandaş sormalıdır.