Osmanlı Devletinin eyaletler kurması sonrasında, gümrük anlaşmaları yapmış, ancak tarıma dayalı ekonomisiyle bu anlaşmalardan dolayı tüketim toplumu olmuş.

Cumhurriyet kurulduktan sonra, yeniden üretime yönelen Türkiye gümrük duvarı çekerek üreticisini korumuş.

1930 dan 1946 yılına kadar cari fazla veren Türkiye Osmanlının borcunu da sıfırlamış. Yeni borçlanmaları'da üretim üzerinden borçlanmış, hububat tahıl gibi ürünler karşılığı borç almış.

Bugün ise oynak döviz kuruna bağlı borçlanan Türkiye' borcunu yeni borçlarla öder hale gelmiştir.

Türkiye yeni aldığı,yada alacağı borçları ödiyebilmesi için' milli geliri göz önünde bulundurması gerekirken' bu yola girememiştir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl Türkiyenin 210.mil dolar borca ihtiyacı olduğunu söylemiş. Yani Türkiye faize düşmüş